Office location

Email:
info@janatasecondaryschool.com
janatasslokhim@gmail.com

Address:
Thulung Dudhkoshi  RM – 9 Lokhim, Solukhumbu, Nepal

Website:
www.janatasecondaryschool.edu.np

तपाइको केहि सल्लाह सुझाव तथा सन्देश छन् भने सिधै हामीलाई पठाउन सक्नु हुन्छ।    बिद्यार्थीअभिवाभक