शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट मिति २०५२ असोज २६ गतेको पत्रमार्फत शै. स. २०५०/५१ बाट लागु हुने गरि माध्यामिक तहमा व्यावसायिक विषय “शिक्षा शिक्षण” रहने गरि अनुमति प्राप्त भयो। साथै वि. सं. २०७३ असार २६ को शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०७३ देखि कक्षा ११ मा शिक्षा संकायको अध्यापन गर्ने अनुमति प्राप्त भै माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म संचालन भैरहेको छ।

Compulsory Subjects
  1. Compulsory English
  2. Compulsory Nepali
Optional Subjects
  1. Nepali 
  2. English
  3. Mathematics
  4. Introduction to Education
  5. Rural Development (RD)